ONDERWIJS.

Het onderwijs voor  kinderen met een beperking is hevig in beweging en staat zelfs onder druk. Nu is het normaal dat kinderen naar een voor hen passende school gaan. Maar in de toekomst zouden alle kinderen een plaats moeten krijgen in het reguliere onderwijs. We moeten er voor waken dat kinderen hier niet de dupe van worden. Ook het “rugzakje” dit is een geld bedrag dat zorg leerlingen mee krijgen als ze extra aandacht nodig hebben wordt afgeschaft. De scholen krijgen een bedrag zelf uitgekeerd voor deze leerlingen. Het is maar de vraag hoe de extra zorg dan bij de desbetreffende leerling terecht komt. Voor kinderen welke nergens in het reguliere onderwijs passen blijft de mogelijkheid van het speciale onderwijs bestaan.

 

Momenteel is het zo dat veel leerlingen naar speciale scholen in de buur gemeenten naar school gaan. Voor hen is het leerlingen vervoer de manier om naar school te gaan. In onze gemeente is hier voor een adviesraad leerlingenvervoer in het leven geroepen. Deze houdt toezicht op alle aspecten van het vervoer en adviseert de gemeente.

Voor contact : adviesraadleerlingenvervoer@waalre.nl

Voor uitgebreider nieuws zie : www.cg-raad.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Onderwijs, Arbeid en Inkomen
Tekstvak: Alle mensen tellen mee, ook jij!!