Tekstvak: Wonen, Zorg en Welzijn

Wonen, Zorg en Welzijn.

Het platform maakt zich sterk voor het aanpasbaar bouwen in onze gemeente. Ook het levensloop bestendig bouwen is belangrijk.

U mag niet verwachten dat als u niet meer in staat bent op uw huidige adres te blijven wonen, er zomaar een voor u geschikte woning beschikbaar is. Het is dus van belang dat de woningen makkelijk aanpasbaar zijn, zo worden ze vanzelf levensloop bestendig.

Mensen in een huur woning kunnen in overleg met de verhuurder vaak hun woning laten aanpassen. Voor eigenaren is er een goede mogelijkheid om zich op de hoogte te stellen via de actie. “blijvend thuis in eigen huis” Op de website van www.hetgow.nl vindt u de nodige informatie.

 

Zorg

Er  wordt van uitgegaan dat u zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, daarom is het verstandig om op tijd maatregelen te treffen dat u dat ook lukt. Indien u niet alles meer zelf kunt oplossen, ook niet met hulp uit uw directe omgeving, kunt u het Wmo loket inschakelen voor een gesprek om na te gaan wat voor u de mogelijkheden zijn. Naast deze mogelijkheid kunt u natuurlijk ook zelf zorg inkopen.

Welzijn

Onder welzijn wordt verstaan als zich welbevinden.Er zij veel factoren van invloed op het welbevinden van mensen. Er is een aantal uitgangs punten opgesteld:

Inwoners van Waalre moeten de kans krijgen zich te ontplooien.

Inwoners van Waalre moeten elkaar kunnen ontmoeten.

Iedere inwoner moet kunnen deelnemen aan activiteiten.

De inwoners moeten zich prettig en veilig voelen in hun wijk.

Rond deze thema`s worden veel zaken georganiseerd, zowel door burgers als door de gemeente. Waar mogelijk worden initiatieven door de gemeente financieel ondersteund.

Rond het thema armoede zal de gemeente een belangrijke rol spelen.Er wordt ingezet op het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie van de inwoners. Het opsporen van verborgen armoede is een belangrijk onderwerp, maar lastig te traceren.

Eenzaamheid is ook een belangrijk aandachts punt, maar een subjectief begrip. Het is belangrijk dat de mede burgers zich er van bewust zijn dat er misschien mensen in hun wijk eenzaam zijn De mogelijkheid bestaat eenzaamheid te melden bij het Wmo loket.