Zoals voor veel deelnemers aan het verkeer, verandert ook voor de scootmobiel-gebruikers de manier van weggebruik.

 

Als gevolg daarvan weten deze gebruikers niet altijd hoe ze moeten handelen in bepaalde verkeerssituatie.

 

Voor een veilige deelname aan het verkeer is goede kennis en kunde noodzakelijk.

 

Daarom organiseren Platform Gehandicaptenbeleid Waalre en GOW Welzijnswerk komend najaar in de Gemeente Waalre een scootmobielcursus.

 

De cursus bestaat uit een theorieochtend en een praktijkochtend en heeft als doel het terugbrengen  van ongevallen, het wegnemen van risico’s en angsten om aan het verkeer deel te nemen.

Onder deskundige begeleiding leren gebruikers van een scootmobiel omgaan met moeilijke verkeerssituaties en obstakels.

 

Met de opgedane kennis en ervaring leggen de deelnemers een speciaal parcours af met enkele lastige situaties (hindernissen) die ook in het verkeer regelmatig voorkomen, zoals een rotonde of een schuin aflopende stoep.

Het doel van deze cursus is, het zich eigen maken van het besturen van het scootmobiel in het huisige verkeer met de nieuwe verkeersregels en de eventuele obstakels.

Zien en gezien worden is hierbij een belangrijk punt.

 

Uit ervaring blijkt dat na het volgen van deze cursus, deelnemers zich weer zelfverzekerd voelen en op pad durven gaan met hun eigen scootmobiel.

 

Tekstvak: Scootmobielcursus