Volwaardige deelname.

In het Platform Gehandicapten Beleid Waalre (PGW) zitten mensen uit verschillende organisaties of op persoonlijke titel die actief zijn voor dorpsgenoten met een functiebeperking of een chronische ziekte. Doel is een volwaardige deelname aan de samenleving voor hen te bewerkstelligen. De belangrijkste taken zijn: collectieve belangenbehartiging, een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling van de gemeente en andere instellingen en het verstrekken van advies en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Aangesloten organisaties

Regionaal Patiënten en Consumenten Platform RPCP

www.rpcp.org

 

 

 

Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)

www.cg-raad.nl

Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie (ANGO)

www.ango.nl

Gemeente Waalre

www.waalre.nl

Site van en voor mensen met een handicap

www.leefwijzer.nl

Ergonbedrijven is een site voor mensen met een functiebeperking

www.ergonbedrijven.nl

Informatie over computergebruik en handicap

www.computerenhandicap.nl

Informatie over reizigers met een handicap

www.accesswise.nl

Site om internet meer toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking

www.drempelsweg.nl

Site van MEE (voorheen de SPD)

ww.meezuidoostbrabant.nl

Informatie over de Wet Gelijke Behandeling

www.gelijkisgelijk.nl

Site met wooninformatie bestemd voor mensen met een handicap in de regio Zuidoost Brabant

www.wonenvoorgehandicapten.nl

Informatie over toegankelijkheid voor iedereen

www.lbt.nl

Platform Gehandicapten Eindhoven

www.pge.nl

Participatie Raad Waalre

www.wmowaalre.nl

Ongehindert

www.ongehinderd.nl