Vrijwilligers

We gaan ervan uit dat op een of andere manier bekend bent met het bestaan in onze Gemeente met het Platform Gehandicaptenbeleid Waalre. Dit platform is ontstaan voor de invoering van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).

We hebben in de tijd veel gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven aan de Gemeente.

Mensen met een chronische ziekte, slechtziende/blinde mensen en ouderen.

Er zal druk uitgeoefend worden op de inzet van vrijwilligers, ook omdat er nu nog meer bezuinigd gaat worden op de begeleiding van vrijwilligers.

 

Uiteraard is het ons bekend dat het niet eenvoudig is om vrijwilligers te krijgen voor ons werk. Maar willen wij ons werk goed blijven doen dan is uw hulp nodig.

Normaal gesproken vergaderen we éénmaal in de zes weken ong. 2 uur. Verder kan het voorkomen dat iemand verzocht wordt naar een vergadering te gaan.

 

Ga eens bij u zelf te rade of dit misschien iets voor jou kan zijn. Je helpt er je zelf mee en veel andere mensen met dezelfde problematiek.

 

U kunt schrijven naar: gehandicaptenwaalre@gehandicaptenwaalre.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Uw hulp kunnen wij gebruiken
Tekstvak: Alle mensen tellen mee, ook jij!!