Mobiliteit is voor ieder mens en dus ook voor mensen met een beperking belangrijk.

Hebben mensen zonder een beperking zelf de keuze hoe ze zich verplaatsen, voor mensen met een beperking is dat niet vanzelfsprekend. Hoewel het openbaar vervoer langzamerhand steeds toegankelijker begint te worden is het nog steeds niet voor iedereen bruikbaar. Vooral voor mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel, levert dit nog vaak problemen op.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor aangepast vervoer: er is de Taxbus,met een indicatie via het Wmo loket kunt u hier zowel met als ook zonder een hulpmiddel gebruik van maken.

Zie www.taxbus.nl voor de mogelijkheden.

Taxbus bedient alleen de regio 5 zones. Voor bovenregionaal vervoer bent u aangewezen op Valys, u kunt zowel per trein als per auto(bus) vervoerd worden, u moet een pas aanvragen bij  www.argonout.nl  en informatie vindt u bij    www.valys.nl de standaard afstand is 450 km per jaar .

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat er een  mogelijkheid voor een hoger aantal km. Om in aanmerking te komen voor vervoer met Valys dient u een vervoer bewijs van de gemeente te hebben.

Voor vervoer in en rond het huis bent u aangewezen op de gemeente, het Wmo loket is u behulpzaam bij het zoeken naar een passende oplossing voor u.

Voor vervoer binnen de gemeente is sinds kort een Buurtbus beschikbaar,.voor informatie zie www.buurtbuswaalre.nl

Helaas kunnen hier geen gebruikers van rolstoelen gebruik van maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Mobiliteit
Tekstvak: Alle mensen tellen mee, ook jij!!