Een volwaardige deelname aan de samenleving.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Waalre (PGW) is een platform waarin mensen uit verschillende organisaties of op persoonlijke titel actief zijn voor dorpsgenoten met een functiebeperking of een chronische ziekte.

Doel is een volwaardige deelname aan de samenleving voor hen te bewerkstelligen. 

 

De belangrijkste taken zijn:

· Collectieve belangenbehartiging,

· Een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling van de gemeente en andere instellingen,

· Het verstrekken van advies en informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie

Tekstvak: Alle mensen tellen mee, ook jij!!

Ons adres is:

 

Gehandicapten Waalre

 

Velddreef 10

 

5581 JG Waalre

 

 

 

tel. 040—22 142 94

 

Internet: www.gehandicaptenwaalre.nl

 

E-mail: gehandicaptenwaalre@gehandicaptenwaalre.nl